Infomoment de Lazuur op 17/03

12
maart
2019

In 2019 is de Lazuur er weer bij op de Kweikersdag! De Lazuur is een aflossingswedstrijd met teams uit verschillende wijken en dorpen met als uitdaging 'schaapdragen'. Wil jij er bij zijn, kom dan naar de infoavond nu zondag 17 maart '19.

Iedereen kent wel de 'Boat Race', de roeiwedstrijd tussen de universiteiten van Cambridge en Oxford op de Thames in London. Of de Palio, de paardenrace in Siena, waar de wijken het tegen elkaar opnemen. In beide wedstrijden heerst een gezonde wedijver. Winnen is belangrijk, maar er is ook respect voor elkaar. Strijd in broederlijkheid en samenhorigheid.

Sinds 2018 is er in Tienen ook zo’n wedstrijd: de 'Lazuur', verwijzend naar het lazuur-blauw uit de Tiense vlag en het wapenschild. Met de Lazuur wil burgerbeweging opgewekTienen de samenwerking in de Tiense wijken en dorpen aanwakkeren en nieuwe ontmoetingen mogelijk maken.

Het is niet zomaar een wedstrijd. De deelnemers moeten onderweg een zelfgemaakt 'schaap' dragen. Waarom schapen? Tienenaars hebben als spot- en geuzennaam niet enkel ‘Kweikers’, maar ook ‘Schapenkoppen’. Naar aanleiding van de Lazuur werd een nieuwe sportieve uitdaging gevonden: het ‘schaapdragen’. De deelnemers lossen elkaar af door het overdragen van een schaap. Elke wijk of contrei maakt een eigen schaap dat voldoet aan een aantal vereisten. 

De deelnemers aan de Lazuur dossen zich uit in de kleuren van hun contrei. Inspiratie kan gehaald worden uit de geschiedenis van de contrei of op basis van wat de contrei vandaag typeert. De contrei bepaalt zelf de kleuren indien er bv. geen historische vlaggen of wapenschilden voor handen zijn.

Elke ploeg telt tien deelnemers uit tien verschillende leeftijdscategorieën. Elk team moet tien rondes afleggen. De contrei met het mooiste schaap, het mooist uitgedoste team of de beste supportersploeg krijgt een voorsprong aan de start.

De winnende contrei is het team dat na tien afgelegde rondes zijn schaap als eerste over de finish draagt. De winnaar krijgt de ‘Gouden Vlag’ en een ereplaats tijdens de feestelijke intrede van de Tiense reuzen op de Kweikersdag. Maar het gaat hem bovenal om de eer en het plezier.

Op zondag 17 maart '19 om 11.00 uur wordt de tweede editie van de Lazuur gelanceerd in Plan B (hoek Donystraat en Leopoldvest). Je kan er dan kennismaken met het vereenvoudigde reglement en je contrei inschrijven.

Vanaf die dag is ook alle informatie terug te vinden op www.lazuur.be. Vragen en info zijn welkom op lazuur@opgewekTienen.be.