Tienen investeert in duurzame begraafplaatsen

19
oktober
2017

De stad Tienen gaat haar begraafplaatsen inrichten als groene, ecologische en duurzame ruimtes. Hierdoor vergen de begraafplaatsen minder onderhoud en worden ze aangenamer om er te vertoeven. De plannen voor de hoofdbegraafplaats langs de Aarschotsesteenweg liggen klaar.

Sinds 1 januari 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken op openbare domeinen. Dit betekent dat chemische bestrijdingsmiddelen op begraafplaatsen niet meer toegelaten zijn. Het beheer van een klassieke begraafplaats, met veel grind of blote grond, wordt door het verbod een dure en arbeidsintensieve zaak. Daarom heeft de stad Tienen beslist om de begraafplaatsen om te vormen naar groene, ecologische en duurzame openbare ruimtes.

Voor de omvorming van de hoofdbegraafplaats aan de Aarschotsesteenweg werd een landschapsarchitect aangesteld. De eerste plannen liggen klaar. De overige begraafplaatsen worden in eigen beheer omgevormd.

“De transformatie naar een groene begraafplaats is een proces dat niet van vandaag op morgen gebeurt”, vertelt schepen van openbare werken Eddy Poffé.”Voor elke begraafplaats dient er een ontwerp- en beheersplan opgesteld te worden waarin de beplanting en materialen bepaald worden. En dan moet het echte ‘werk’ nog beginnen. Niettemin is de investering op enkele jaren terugverdiend.”

“Door het aanleggen van zichtassen en beter toegankelijke paden, nodigen groene begraafplaatsen ook uit om er langer te vertoeven”, voegt schepen van leefmilieu Tom Roovers toe. “Ze dragen bij tot meer natuurbeleving en kunnen aansluiten op de groengebieden in de omgeving. Het aanbrengen van bloemenweides en borders verbetert de leefomgeving van bijen en andere insecten. Op moeilijk toegankelijke plekken wordt er voor bodembedekkers gekozen.”

Voor het onderhoud van de begraafplaatsen doet de stad een beroep op de sociale werkplaats Blankedale. Met Allerheiligen in het vooruitzicht hebben de ploegen de voorbije weken alle begraafplaatsen in orde gebracht. Volgens het politiereglement moeten de burgers zelf instaan voor het onderhoud van de graven. Ook zij mogen geen pesticiden meer gebruiken op het kerkhof (en het openbaar domein in het algemeen). Volgende week worden er op alle begraafplaatsen informatieborden geplaatst.