Kerkenbeleidsplan bepaalt bestemming kerken

29
juni
2017

De stad Tienen heeft een kerkenbeleidsplan klaar, dat voor alle kerken in de stad de bestemming bepaalt. De verschillende parochies zullen samensmelten tot 3 grote sectoren, waarin telkens één hoofdkerk voor erediensten open blijft en twee kerkgebouwen voor gemengd gebruik. De andere kerkgebouwen krijgen een herbestemming die in een latere fase bepaald wordt.

Vele kerkgebouwen hebben een belangrijke erfgoedwaarde. "Willen we deze verder goed in stand houden en bewaren, dan gaan hier vaak hoge renovatie- en restauratiekosten mee gepaard die voor rekening van de stad en de Vlaamse overheid zijn. Om deze kosten betaalbaar te houden en te kunnen blijven rekenen op een erfgoedpremie van 80 % van de Vlaamse gemeenschap, moet de stad nog dit jaar een actueel, door de gemeenteraad goedgekeurd kerkenbeleidsplan voorleggen", vertelt schepen van erediensten Johan Dewolfs. "Dergelijk plan motiveert welke bestemming aan de kerkgebouwen gegeven zal worden."

Het centraal kerkbestuur en de pastorale verantwoordelijken hebben een visie uitgewerkt waarbij de verschillende parochies zullen samensmelten tot 3 grote sectoren. In elke sector blijft er één hoofdkerk open voor erediensten: de Sint-Germanuskerk in het stadscentrum, de Sint-Genovevakerk in Oplinter en de kerk van de Goddelijke Zaligmaker in Hakendover.

Daarnaast worden er per sector twee kerkgebouwen behouden voor gemengd gebruik. Deze gebouwen krijgen een 'nevenbestemming'. Concreet gaat het over de O.L.V.-ten-Poelkerk op de Grote Markt, de Sint-Lambertuskerk in Groot-Overlaar, de Sint-Margarethakerk in Sint-Margriete-Houtem, de kapel van O.L.V.-ten-Steen in Grimde, de Sint-Odulphuskerk in Bost en de kerk van de Sint-Pietersbanden of de Sint-Martinuskerk in Vissenaken.

Voor negen kerkgebouwen wordt een 'herbestemming' gezocht: de Kerk van het Heilig Hart op de Aarschotsesteenweg, het Sint-Jozefscentrum in Groot-Overlaar, de Sint-Joriskerk in Oorbeek, de Sint-Gilliskerk in Kumtich, de Corneliuskapel in Breisem, de Sint-Pieter en Pauluskerk in Grimde, de Sint-Laurentiuskerk in Goetsenhoven en één van beide kerken in Vissenaken. Ook de Sint-Pieterskerk met de Necropolis wordt bij deze groep ondergebracht, hierbij rekening houdend met de toeristische waarde van het gebouw.

In de komende jaren zal voor alle kerkgebouwen met een neven- of herbestemming een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden om de geschiktheid van de gebouwen te bepalen voor andere doeleinden dan de eredienst. De realisatie van de neven- of herbestemming wordt voor elk kerkgebouw bekeken in functie van de financiële mogelijkheden en met respect voor de kerkelijke bevoegdheden, en zal al snel 5 tot 20 jaar in beslag nemen.

Contact