Update corona - Kweikersparade uitgesteld tot 10 oktober 2021

30
april
2020

In onderling overleg hebben opgewekTienen en de stad Tienen de beslissing genomen om de Kweikersparade met een jaar uit te stellen naar 10 oktober ‘21. Nu de huidige maatregelen in het kader van de coronacrisis nog een hele tijd van toepassing zullen zijn, is de praktische organisatie niet meer haalbaar.

Afgelopen vrijdag stelde de nationale veiligheidsraad zijn afbouwstrategie voor. Op basis daarvan was het duidelijk dat de voorbereidingen van de Kweikersparade op korte termijn niet hervat kunnen worden. Daardoor is de praktische organisatie van de parade op 10 oktober ‘20 niet langer haalbaar.

Hoe belangrijk de Tiense ommegang ook is voor onze stad, de gezondheid van de bevolking, de deelnemers en medewerkers primeert. Voor de Kweikersparade worden 10.000 à 15.000 bezoekers verwacht. Uitstel betekent echter geen afstel. De parade verschuift naar 10 oktober ‘21 en belooft een spetterende editie te worden.

De organisatoren willen alle vrijwilligers, kunstenaars, verenigingen en organisaties uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet tot nu toe. Tijdens de komende maanden wordt een plan van aanpak opgesteld om de editie van 2021 voor te bereiden. Er wordt ook nagedacht over hoe de Kweikersdag op 10 oktober ‘20 alsnog onder de aandacht gebracht kan worden. Onder meer de Lazuur, de buurten- en dorpenwedstrijd, zal op een andere manier worden georganiseerd. De contreien zullen betrokken worden in het uitwerken van een variant die rekening houdt met de coronamaatregelen. Meer nieuws hierover volgt de komende weken.