Napoleon op bezoek in Tienen

6
mei
2021
ART_muziekacademie (1)

200 jaar geleden, op 5 mei 1821, stierf de Franse keizer Napoleon Bonaparte in ballingschap op het eiland Sint-Helena. Maar wist je dat Napoleon I ook twee keer een bezoek aan Tienen bracht, waar hij in de 'Tinnen Schotel' te gast was.

De eerste keer was een blitzbezoek op 30 juli 1803. Om acht uur ’s ochtends trok burgemeester Bartholomeus Swinnen, onder het luiden van de grote klok van Sint-Germanus, samen met alle notabelen van de stad stoetsgewijs van de Grote Markt naar de Leuvensepoort. Op de vesten en de Leuvensesteenweg ontstond een massale volkstoeloop.

Engelbert Blyckaerts, aanvoerder van de erewacht te paard, spotte vanop de Kumtische berg om half elf als eerste het rijtuig van Napoleon. In volle vaart reed hij terug naar de Leuvensepoort om de komst van Napoleon aan te kondigen, waarop de burgemeester meteen de kanonnen hun welkomstsalvo’s liet bulderen. Ze hielden niet op tot Napoleon de Maastrichtsepoort in Grimde was gepasseerd. Een kwartiertje later bereikte het rijtuig van Bonaparte de Leuvensepoort. Onder massale volksbelangstelling en het gejuich 'Vive Bonaparte' reed de koets naar de versierde Grote Markt waar Napoleon een petitie en geschenk van het stadsbestuur in ontvangst nam. De Tienenaars kregen daarop de rest van de dag vrij.

Eind augustus 1804 werd burgemeester Swinnen ervan op de hoogte gebracht dat Bonaparte onderweg naar Aken de stad zou aandoen. Op 1 september kwam het bericht dat de keizer tegen middernacht zou aankomen en logeren in de Tinnen Schotel op de Grote Markt (nu de muziekacademie). Swinnen liet onmiddellijk de klokken luiden en kanonschoten afvuren om het bezoek aan te kondigen. Opnieuw werd het rijtuig van Bonaparte door de burgemeester en notabelen aan de Leuvensepoort ontvangen, waarna de keizer zijn intrek nam in de Tinnen Schotel. De volgende morgen zette Napoleon zijn weg naar Sint-Truiden verder. Daarna zagen we hem nooit meer terug.

In 1813 schonk Bonaparte nog een nieuw wapenschild aan de stad. Je vindt het vandaag nog terug in de vier hoeken van het plafond van het huidige bureau van schepen Bram Delvaux. Op de schouw prijkt ook nog een borstbeeld van Napoleon in Carraramarmer. Zo bleef in Tienen toch nog een spoor van 'le grand empereur' achter.

Napoleon

Contact