Nieuwe fietskaart voor Vlaams-Brabant

17
april
2018

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde de nieuwe ‘fietskaart Vlaams-Brabant’. Deze kaart komt er naar aanleiding van een groot aantal trajectwijzigingen aan het fietsknooppuntennetwerk. 

In het Hageland en Leuven is het fietsnetwerk grondig vernieuwd. Vorig jaar werden de trajecten in het Hageland en Leuven grondig onderzocht op veiligheid, fietscomfort en beleving. In overleg met de gemeenten en andere wegbeheerders werd rekening gehouden met huidige fietsmogelijkheden, opportuniteiten en toekomstscenario’s.

Deze screening resulteerde in 150 km nieuwe trajecten, 55 km verbeterde trajecten en 105 nieuwe knooppunten. Bovendien wordt in dit deel van het netwerk de bewegwijzering volledig vervangen. Deze operatie, waarbij 8.000 nieuwe borden zullen geplaatst worden, is in januari gestart en loopt nog tot en met mei 2018.

Provinciegrensoverschrijdend fietsen is een andere belangrijke meerwaarde van de nieuwe fietskaart. Het fietsnetwerk Vlaams-Brabant sluit immers vanaf 2018 op een 20-tal plaatsen volwaardig aan op de nieuwe fietsknooppunten in Waals-Brabant. Dit opent heel wat nieuwe perspectieven en mogelijkheden voor fietsers in beide provincies.

Toerisme Vlaams-Brabant maakte ook van de gelegenheid gebruik om de fietsvriendelijkheid van de kaart te verbeteren. Zo werd het fietsvriendelijk label herdoopt naar 'fietsers welkom' en het bestand van fietsvriendelijke cafés, restaurants en logies geactualiseerd en vernieuwd.

De fietser vindt via www.toerismevlaamsbrabant.be/fietserswelkom steeds de meest actuele info.Ook de routeplanner, het routemeldpunt en de vele gratis suggestieroutes op het netwerk zijn belangrijke digitale verlengstukken van de nieuwe fietskaart.

De nieuwe fietskaart is te koop aan 7 euro in de Streekshop op de Grote Markt of online via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties.

Contact