Omgevingswerken drie tumuli van start

13
oktober
2017

11 jaar na de Monumentenstrijd, nemen de omgevingswerken van de drie tumuli in Grimde een aanvang. De stad wil de site als een mooi, rustgevend park inrichten dat heel wat toeristen zal aantrekken. 

De tumuli van Grimde zijn het grafmonument van Marcus Probius Burrus, een vooraanstaande inwoner van de vicus van Tienen. Ze werden in de 2de eeuw n.C. aangelegd langs de Romeinse hoofdweg Keulen-Boulogne en zijn de best bewaarde getuigen van het Romeinse verleden van onze stad. 11 jaar na de Monumentenstrijd, nemen de omgevingswerken nu een aanvang.

“De voorbereidingen namen heel wat tijd in beslag.”, vertelt burgemeester Katrien Partyka. “Zo werden de aanpalende terreinen van KVK Tienen verworven en werd er een landschapsbeheersplan opgemaakt. Dankzij dit plan kan de stad gedurende 27 jaar aanspraak maken op subsidies voor het onderhoud van het terrein. Tijdens de tweede helft van 2016 kreeg de concrete uitvoering van het landschapsbeheerplan vorm. Tijdens een eerste fase werden de bomen op de tumuli verwijderd en werd de stabiliteit van de heuvels verbeterd. Het bedrag van 36.000 euro dat de stad in de wacht sleepte met de  Monumentenstrijd, werd hieraan besteed. Het tankstation langs de Sint-Truidensesteenweg werd afgebroken en het perceel werd onder archeologische begeleiding gesaneerd. Hierdoor zijn de tumuli nu beter zichtbaar vanop de steenweg en komt hun monumentaal karakter beter tot uiting.”

Vorige week gingen de eigenlijke omgevingswerken van start. “De bedoeling is dat de omgeving van de tumuli een rustgevend, open park wordt met wandelpaden en uitkijkterrassen, vanwaar de bezoeker telkens een ander zicht krijgt op de tumuli”, vertelt schepen van openbare werken Eddy Poffé. “De parking langs de Tricotstraat wordt heraangelegd (dit zal in de laatste fase gebeuren), maar de hoofdtoegang komt langs de Sint-Truidensesteenweg. Hier worden een infobord, een evocatie van de Romeinse heirbaan, picknicktafels en een fietsenstalling voorzien.”

De stad trekt 556.000 euro uit voor dit project dat van de drie tumuli een toeristische trekpleister moet maken. De site zal dan ook gelinkt worden aan de bestaande historische fietsroute en aan museum het Toreke. Ook verbindingen met andere fietsroutes zijn een optie.

Contact