Provinciale subsidies voor Z.O.E.T.

2
februari
2018

De provincie Vlaams-Brabant heeft groen licht gegeven voor de toekenning van twee subsidies aan het project ‘Z.O.E.T.’ Dit project zal een nieuwe invulling geven aan het voormalige Suikermuseum en de omliggende Erfgoedsite. In september zal het bezoekerscentrum de deuren openen.

Op de Erfgoedsite Tienen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe invulling van het voormalige Suikermuseum dat in april 2017 de deuren sloot. In samenspraak met 40 lokale en bovenlokale partners werd een nieuw concept ontwikkeld voor de hele Erfgoedsite: het project ‘Z.O.E.T.

De ontwikkeling van Z.O.E.T. gebeurt in verschillende fases. Eind september opent het bezoekerscentrum dat een toeristisch kantoor, een café en streekshop in concessie, vergaderaccommodatie en erfgoedgalerijen zal omvatten. Op de hoger gelegen verdieping wordt ruimte voorzien voor wisselende thematentoonstellingen met daaraan gekoppeld activiteiten binnen en buiten de muren van Z.O.E.T. Het ontwerp van de tentoonstellingsruimte is modulair en verplaatsbaar en de thema’s van de tentoonstellingen kwamen participatief tot stand.

De eerste tentoonstelling wordt gepland in 2019 en snijdt met de titel ‘De Verlekkerde Stad’ het thema landbouw, landschap, erfgoed en innovatie aan, met suiker als rode draad. De insteek is de verhouding tussen het voedsel en de stad. Van waar komt het voedsel? Wat is de inbreng van het omringende platteland? Hoe was dat vroeger en hoe zien we het in de toekomst evolueren? Daarnaast wordt er ook een nieuwe educatieve ruimte voorzien.

In een latere fase (2020 – 2021) wordt museum Het Toreke omgevormd tot een stads– en regiomuseum van de prehistorie tot de nieuwe tijd, met een belangrijke focus op het Gallo-Romeins verleden van Tienen. Op dat moment zal het project Z.O.E.T. volledig afgerond zijn

Het innovatieve aan het concept van Z.O.E.T. is dat het aanbod zich zowel binnen als buiten de muren van de Erfgoedsite situeert. Wat in Z.O.E.T. gebeurt, is verbonden met wat daarbuiten te zien en te beleven valt. Er worden gevarieerde arrangementen uitgewerkt met wandel- en fietsroutes, de ontsluiting van onroerend en immaterieel erfgoed, bedrijfsbezoeken, evenementen en workshops, een educatieve werking, een aanbod van horeca en streekproducten …

In oktober 2017 diende de stad twee subsidiedossiers in bij de provincie Vlaams-Brabant. Afgelopen week werd bekendgemaakt dat beide aanvragen werden goedgekeurd. In het kader van het programma voor Plattelandsontwikkeling wordt een subsidiebedrag van 135.000 euro toegekend dat specifiek zal ingezet worden voor de ontwikkeling van de eerste wisselende thematentoonstelling. Daarnaast krijgt het project ook binnen het LEADER-programma voor plattelandsontwikkeling 30.000 euro voor de communicatie en promotie.

De betrokken diensten zijn heel blij met deze financiële ondersteuning. De provincie geeft hiermee te kennen te geloven in het potentieel van Z.O.E.T.

Contact