Stukje Aandorenpoort blootgelegd

8
mei
2020

Bij werken aan de Tiense Vesten hebben de oude stadsvesten voor de twaalfde keer een stukje van hun geheimen prijsgegeven. Op het kruispunt van de Beauduinstraat en de Aandorenstraat werd een gedeelte van de monumentale Aandorenpoort uit de dertiende eeuw blootgelegd.

Twee zware funderingspijlers in kwartsiet zijn de laatste resten van de monumentale Aandorenpoort uit de dertiende eeuw. Deze poort maakte deel uit van de tweede en vierde stadsomwalling van Tienen. Studiebureau Archeologie verwerkt nu alle opgravingsgegevens.

In het verleden zijn er al op verschillende plaatsen resten gevonden van de vier stadsomwallingen. De één al wat grootser dan de andere. Meer en meer kwamen de oude vesten onder de aandacht. De stad Tienen is zich bewust van het unieke karakter en de waarde van deze imposante vesten. Daarom zet het stadsbestuur en de dienst erfgoed, i.s.m. de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst PORTIVA, doelbewust heel hard in op het publiek zichtbaar en kenbaar maken van onze rijke geschiedenis in het straatbeeld.

Zoals gepland werd de opgraving uitgevoerd in opdracht van het agentschap Wegen en Verkeer. Het onderzoek duurde slechts twee dagen.