Toegankelijke trage wegen in Hoksem en Kumtich

21
oktober
2019

De Vlaamse Landmaatschappij, gemeente Hoegaarden en de stad Tienen realiseren samen de opkuis van 2 holle wegen. Recreanten krijgen een mooie doorgang op de Doornestraat in Hoksem en op de Kapittelberg In Kumtich.

Sinds 2014 zijn er wegendossiers in voorbereiding om het ruilverkavelingsgebied van Willebringen toegankelijker te maken. In 2018 werd het tweede wegendossier vergund voor het verbeteren van bestaande landbouw- en trage wegen. Het opkuisen van deze holle wegen hoort binnen deze maatregelen en creëert een bijkomende recreatieve verbinding in Hoksem en Kumtich.

Eén holle weg is gelegen op het grondgebied van gemeente Hoegaarden en vormt het verlengstuk van de Doornestraat richting parallelweg TGV in Hoksem. De andere holle weg ligt op de Kapittelberg en verbindt de Hoxemsesteenweg met de parallelweg E40 in Kumtich. 700  ton stort in de holle weg wordt opgeruimd, struiken worden ingesnoeid, de helling van de weg wordt bijgewerkt en een degelijke aansluiting wordt voorzien op de bestaande verharding. Door deze aanpassingen kan de recreant genieten van een mooie trage weg.

De Vlaams overheid neemt 70 % van d ekostprijs voor haar rekening. Binnen de ruilverkaveling Willebringen zuller er nog meer wandel- en fietsverbindingen voorzien worden. De mogelijkheden worden verder onderzocht in het herverkavelingsplan van de ruilverkaveling dat afgerond zal worden in 2023. De uitvoering van de werken ter realisatie van het plan kan nog doorlopen tot 2026.

Contact