Beschermd dorpsgezicht

Hakendover beschikt over een prachtige bedevaartskerk, beschermd bij Koninklijk Besluit. Ook de dorpskern met de kerkhofmuur, de pastorie met ommuring en de kapel van de Goddelijke Zaligmaker aan de Onze-Lieve-Heerbron zijn beschermde monumenten. Bovendien werd het volledige dorpsgezicht als beschermd landschap geklasseerd.