Archeologische site Mellenberg - Romeinse villa

Kunstwerk Romeins badhuis - Foto: Steven Massart

Langs de Mettenweg in Kumtich werden in 1981 opgravingen uitgevoerd op de Gallo-Romeinse site Mellenberg. Bij deze opgravingen werd toen een deel van het villadomein blootgelegd. In het badhuis werden onder meer de resten van een mozaïek gevonden. Deze mozaïekvloer werd gereconstrueerd en kreeg een vaste plaats in museum het Toreke.

De Gallo-Romeinse villa van Kumtich zag destijds uit op de vicus. Deze voormalige Romeinse nederzetting kunnen we situeren in de huidige stationsomgeving. De villa bevond zich vlakbij de belangrijke Romeinse weg van Keulen naar Boulogne-sur-Mer en te midden van monumentale grafheuvels. Dat maakt de villa zo uniek.

De vondsten wijzen op een bewoning in de 1ste eeuw. Maar de site werd, net zoals ook de nederzetting, in de 3de eeuw verlaten. Twee badgebouwen met mozaïekvloer en het ingevoerde aardewerk duiden op een zekere luxe in Kumtich. De villa was opgetrokken in steen en hout, uitgerust met glazen ramen.

In het kader van de ruilverkaveling voor de regio Willebringen liet de Vlaamse Landmaatschappij, na geofysisch onderzoek ('bodemscanning') door de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst PORTIVA, in december 2018 de uitgestrektheid van de Romeinse villa in Kumtich opnieuw onderzoeken.

 

Via deze link kan je een 3D-evocatie van het badhuis bekijken.