Militaire begraafplaats in Sint-Margriete-Houtem


Militaire begraafplaatsDeze militaire begraafplaats aan de Wijngaardenstraat en de Oplintersesteenweg werd opgericht om een aantal gesneuvelden van de veldslag van Sint-Margriete-Houtem een eervolle begraafplaats te geven. Op deze begraafplaats liggen er 173 Belgische soldaten, die overwegend tot het 2de en 22ste Linieregiment behoorden, begraven. Op één na sneuvelden allen tijdens de gevechten bij Oplinter en Sint-Margriete-Houtem op 18 augustus 1914.

De begraafplaats werd op initiatief van de 'La sociéte du souvenir du soldat' en met steun van de Duitse autoriteiten aangelegd onder toezicht van de Duitse architect-bouwmeester Jacob Erkelenz

Tussen 12 november 1914 en 7 juli 1916 bekommerde de vereniging 'La société du souvenir du soldat' zich om het opgraven, identificeren en het ter aarde bestellen van de gesneuvelden die in de nasleep van de veldslag her en der begraven waren. In totaal voorzagen zij 544 Belgische, 12 Franse en 151 Duitse soldaten van een laatste rustplaats. In Tienen werden deze werkzaamheden geleid door de politieagent Camille Van Marcke en door Alfons Leonard Reynaerts, een jonge verpleger die zijn opleiding bij het Belgische Rode Kruis genoten had. Hij werd hierin bijgestaan door de stadswerklieden Julien Massart en Ferdinand Meerkens.

Oorspronkelijk vonden deze activiteiten plaats onder de naam 'Gemeentelijke Ontgravingsdienst'. Het verbod uitgaande van de Zivilkommissär van Leuven om te stoppen met het ontgraven van gesneuvelde Belgische militairen werd handig omzeild door de belofte om ook de Duitse gesneuvelden op kosten van de Tiense gemeenschap van een fatsoenlijke begraafplaats te voorzien.  Vanaf dat moment werden de werkzaamheden onder de naam Le Souvenir du Soldat Belge, 18 aôut 1914, Service d'exhumation verder gezet en werd deze dienst uitgebreid met vijf bijkomende werklieden en minstens één Duitse onderofficier, omdat het hier ook Duitse gesneuvelden betrof, hield toezicht.

Na herhaald aandringen van 'Le Souvenir du Soldat Belge' gaf de Zivilkommissär in september 1915 aan het stadsbestuur kennis van het feit dat op het grondgebied van Sint-Margriete-Houtem een militaire begraafplaats zou aangelegd worden. Op 20 april 1916 stemde de Tiense gemeenteraad erin toe om over te gaan tot de aankoop van twee percelen land, gelegen op de 'Wijngaardberg' aan de grens tussen de stad Tienen en de gemeente Sint-Margriete-Houtem.

Hoewel de officiële verkoop toen nog niet plaatsgevonden had, werd op 18 augustus 1916 de eerste steen gelegd van het gedenkteken van de wakende soldaat.

Momenteel is dit ereperk exclusief Belgisch. In de jaren vijftig van de vorige eeuw is men uiteindelijk overgegaan tot de overbrenging van de Duitsers gesneuvelden naar de Duitse militaire begraafplaats in het West-Vlaamse Vladslo.