Paardenprocessie Hakendover

Uniek evenement

Hakendover tot ver buiten onze landsgrenzen bekend als bedevaartsoord. De eeuwenoude Paardenprocessie trekt jaarlijks op paasmaandag door de straten van de Tiense deelgemeente. 

Na de hoogmis van 10.00 uur begeleiden een paar honderd ruiters en talrijke bedevaarders het beeld van de Goddelijke Zaligmaker naar de Tiense Berg, een akker gelegen buiten de dorpskom. Het is een serene stoet vol kleurrijke historische figuren, beelden, fanfares, zingende en biddende mensen en uiteraard ook paarden.

Eens op de Tiense Berg aangekomen, worden de grond, de bedevaarders, de paarden en ruiters gezegend. Nadien draaft de horde paarden drie maal voorbij het altaar: het hoogtepunt van de processie. De legende wil dat de platgestampte aarde toch rijke vruchten zal leveren. Meer dan 20.000 mensen zakken jaarlijks af naar Hakendover om hiervan getuige te zijn.

In 2022 werd de paardenprocessie opgenomen in de Vlaamse inventaris voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed. 

 

De legende

De Paardenprocessie vindt haar oorsprong in de bouwlegende van de Kerk van de Goddelijke Zaligmaker. Aan het einde van de 7de eeuw besloten drie vrome maagden om een kerk te bouwen ter ere van de Goddelijke Zaligmaker.

Eens aangekomen in de omgeving van Tienen, begonnen ze aan de bouwwerken. De keuze van de locatie kon God blijkbaar niet bekoren: alles wat de werkmannen bouwden, werd ‘s nachts door engelen vernield. De maagden zochten een nieuwe plaats uit, maar ook daar herhaalde zich het vorige scenario. Ten einde raad vroegen ze aan God om hen bij te staan, waarop Hij een engel zond die hen een plaats aanwees: midden in de winter, toen het landschap bedekt was onder een dikke laag sneeuw, stond, op de plaats waar zich nu het hoogaltaar bevindt, een spikdoorn in volle bloei. Op een tak van de boom zat een vogel met een tekstrol in de bek. Hierop stond in vergulde letters geschreven ‘Dit is de plaats door God uitverkoren en aan de drie maagden aangewezen om er een kerk te bouwen in naam en ter ere van de goddelijke Zaligmaker, onze Heer Jezus Christus’.

De spikdoorn werd gekapt en de twaalf beste werklieden van de streek werden aangeworven om met de bouw te starten. Een dertiende werkman, die bij de werkzaamheden duidelijk aanwezig was, ontbrak telkens tijdens de maaltijden en bij de uitbetaling van het loon. Het was de Heer zelf die bij de bouw van het heiligdom assistentie bood ...

Omdat God de plaats en de kerk zelf had gewijd en geheiligd, werden drie bisschoppen die de kerk wilden inzegenen gestraft. Het hele verhaal van de stichtingslegende van de kerk werd omstreeks 1405 gebeiteld in een uniek houten retabel.