De Gallo-Romeinen: historische situering

FallusDe Gallo-Romeinse vicus (wat zoveel als ‘stad’ betekent) kende een bloeiperiode van de 1ste tot de 3de eeuw na Chr. Dankzij de recente grootschalige opgravingen geniet de Tiense vicus bekendheid in binnen- en buitenland.

Onze stad werd echter al veel vroeger bewoond. Archeologen ontdekten aan de Aarschotsesteenweg pijl- en speerpunten uit de Bronstijd (ca. 3200 tot 800 voor Chr.) en op het Grijpenveld, het Medekersveld, in het Begijnhof en op de Anemoonsite langs de Hamelendreef werden sporen gevonden uit de IJzertijd (800 tot 12 voor Chr.).