Palmezelommegang op Palmzondag

PalmprocessieSinds 1997 gaat er in Tienen opnieuw een jaarlijkse ommegang uit op Palmzondag. Na de palmwijding om 09.45 uur in de Sint-Germanuskerk, trekt de processie door de binnenstad van Tienen. Het beeld van de zegende Christus wordt hierbij omringd door twaalf apostelen.

De Koninklijke Harmonie Sint-Genoveva van Oplinter begeleidt de processie. Nadien volgt een feestelijke eucharistie met het Collegiaal Koor en worden er Tiense palmbroodjes uitgedeeld.