Suiker: historische situering

Zowel Pierre-Antoine Vanden Bossche en zijn kompaan Jean-Joseph Janssens, als ridder Joseph-Francois-Emmanuel vanden Berghe de Binckum dienden in 1836 een aanvraag in voor de oprichting van een suikerfabriek in Tienen. Deze beide fabrieken werden in 1849 samengevoegd en dertien jaar later kwam onder impuls van Antoine-Henri Vinckenbosch de firma ‘Société en nom collectif Vinckenbosch et Cie’ tot stand.

Edmond Vinckenbosch richtte in 1887 de NV Tiense Suiker-raffinaderijen op. Na de associatie met Paul en Frans Wittouck werd in 1894 een nieuwe naamloze vennootschap gevormd.

In mei 1987 werd de Tiense Suikerraffinaderij geïntroduceerd op de beurs van Brussel en twee jaar later nam Südzucker AG de suikeractiviteiten over. De Tiense Suikerraffinaderij kan zich onafhankelijk blijven ontwikkelen en blijft in vele opzichten een koploper in de suikerindustrie.