De Berg van Lening

Berg van LeningDe begijn Piercot bezat in 1800 een groot huis in de Kerkhofstraat. De woning werd al snel opgekocht door de Commissie der Burgerlijke Godshuizen, die ze aanschafte om er de Berg van Lening of Berg van Barmhartigheid, een door de overheid geleid pandjeshuis, te vestigen. Als instelling verdween de Berg van Lening in 1909. De naam bleef echter bewaard in de straatnaam. De vroegere naam van woning nr. 4 was de Oude Spijker. Het huis heeft een fraaie rondboogdeur met zandstenen omlijsting en werd in 1843 verbouwd.