Gebruik Begijnhofkerk/Paterskerk

BegijnhofkerkDe ruïne van de Begijnhofkerk, beter gekend als de Paterskerk kan gebruikt worden voor serene evenementen en huwelijksrecepties.

Voorwaarden

Alle evenementen dienen georganiseerd te worden met het grootste respect voor de ruïne en mogen geen schade aanbrengen aan de gazons, beplanting en/of de ruïne zelf.

De organisatie van evenementen in de Begijnhofkerk of Paterskerk dient te gebeuren conform het ‘Gebruiksreglement Begijnhofkerk’.

Mogelijke (niet-limitatieve) toelaatbare activiteiten in de ruïne van de kerk en/of de ruïnetuin zijn: voordrachten, theater, openluchtgesprekken, (foto)tentoonstellingen, serene optredens, rondleidingen, huwelijkceremonie, kleine recepties, …

Volgende evenementen worden uitgesloten: sportactiviteiten, activiteiten met dieren en ‘evenementen met muziek en dans’ (zoals: fuiven, bals, …).

De toegang tot de ruïne en de ruïnetuin is verboden voor honden (met uitzondering van assistentiehonden).

Procedure

Alle aanvragen moeten via het Digitaal Evenementenloket Tienen aangevraagd worden.

Meebrengen

De gebruiker zorgt zelf (indien nodig) voor sanitaire voorzieningen, watertoevoer, de afvoer van afvalwater, tafels, stoelen, tenten, podiumelementen, tapinstallatie,…

Indien de gebruiker verwarmingstoestellen en/of (gas)installaties wenst te plaatsen om voedingswaren te bereiden en/of te verwarmen, dient hij een gekeurd brandblusapparaat van minimum 6 kg ABC-poeder/ of schuim of 5 kg CO2 te voorzien en het gebruik van dit toestel te kennen. Tevens dient hij te beschikken over een branddeken.

Indien de gebruiker van het schepencollege een toelating heeft bekomen om het wettelijk toegelaten maximale geluidsniveau in de infrastructuur wenst te overschrijden, dient deze zelf te zorgen voor de nodige meetapparatuur.

Bedrag

Het tarief om de ruïnesite van de Begijnhof te gebruiken bedraagt:

  • voor inwoners van Tienen en Tiense verenigingen: 150 euro voor één kalenderdag.

Per bijkomende kalenderdag wordt een tarief van 50 euro aangerekend.

  • voor niet-inwoners en verenigingen buiten Tienen: 300 euro voor één kalenderdag.

Per bijkomende kalenderdag wordt een tarief van 100 euro aangerekend.

De benodigde tijd voor opbouw en afbraak wordt afgesproken met de dienst toerisme en erfgoed. Hiervoor wordt geen huur aangerekend. Indien de afgesproken periode overschreden wordt, wordt per bijkomende dag 50 euro aangerekend.

In het tarief is het gebruik van elektriciteit inbegrepen.

Uitzonderingen

Het plaatsen van een podium (a.d.h.v. podiumelementen) is i.v.m. de veiligheid en omwille van technische overwegingen enkel toegelaten op het koorgedeelte, mits afgesproken met de dienst toerisme en erfgoed van de stad Tienen.

Het is in elk geval verboden om op de gazons stoelen, tafels of andere voorwerpen te gebruiken met puntige poten. Bij gebruik hiervan moet verplicht een beschermplaat voorzien worden. Verankeringen in de grond zijn evenmin toegestaan.

Het is in geen enkel geval toegestaan om hekken, muren, vloeren, alsook eender welk onderdeel van de infrastructuur te bekleden, te beplakken, van verf, vernis of een andere kleurstof te voorzien en/of te beschrijven. Zij mogen van geen enkel hechtmiddel voorzien worden.

Onder geen beding mag er in de ruïnesite een open vuur gemaakt worden. Het gebruik van vuurmanden is evenmin toegestaan.

Afwijkingen van het toegestane aanvangsuur (10.00 uur) en het einduur (22.00 uur) en overschrijdingen van het wettelijk toegelaten maximale geluidsniveau in de infrastructuur zijn enkel mogelijk mits een toelating van het schepencollege.

Regelgeving

Gebruiksreglement Begijnhofkerk/Paterskerk.

Online aanvragen

Contact