Stadsplan


StadsplanHet stadsplan maakt je wegwijs in onze stad. Op de achterzijde vind je een gedetailleerd plan van het centrum van de stad met aanduiding van de eenrichtingsstraten. Ook de locaties van de AED-toestellen werden vermeld. Het stadsplan wordt jaarlijks uitgegeven.

Een uitgave van de dienst communicatie i.s.m. de uitgeverij Gentle.

Procedure

Het stadsplan is verkrijgbaar aan het onthaal in het stadhuis en in de Streekshop, of kan besteld worden met het elektronisch bestelformulier voor brochures.

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen

Contact