Voorwaarden groepsbezoeken aan Tienen

De uitstappen met de bijhorende prijzen werden uitgewerkt voor groepen. Voor wat de wandelingen betreft, rekenen we op maximum 25 personen. Indien jouw groep meer deelnemers telt, wordt een tweede gids aangesteld. Voor de busritten wordt per autocar één gids voorzien.

  • De reservatie is telefonisch mogelijk, maar gebeurt bij voorkeur schriftelijk via het ingesloten reserveringsformulier of via e-mail. Via deze website kan je een elektronisch invulformulier invullen. Gelieve minstens vier weken op voorhand te reserveren. Wij sturen je een schriftelijke bevestiging en een gedetailleerd programma van jouw bezoek.

  • De prijzen, vermeld in deze brochure, omvatten alle diensten. Drank bij de maaltijden zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn geldig tot het einde van dit jaar. De dienst toerisme en erfgoed behoudt zich echter het recht om de prijzen te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden. In opdracht van Toerisme Vlaanderen betaal je voor een stadsgids een vergoeding van 60 euro per begonnen gidsbeurt en met een duur van maximum 2 uur. Per bijkomend (begonnen) uur betaal je 30 euro extra. Voor een rondleiding o.l.v. een ‘groengids’ in de Tuinen van Hoegaarden betaal je 60 euro.

  • In samenspraak met de vzw Toerisme Vlaams-Brabant werd overeengekomen dat enkel de buschauffeur alles gratis aangeboden krijgt. Er is geen vrijstelling voor de reisleid(st)er(s).

  • Voor het middagmaal heeft de groep een keuze uit verschillende menu’s, waaruit uiteraard één menu voor de volledige groep kan gekozen worden.

  • Het vervoer wordt door de bezoekende groep zelf geregeld. Wanneer in een programma een autocartocht vermeld staat, gebeurt dit met de bus van de bezoekende groep.

  • Het aantal opgegeven deelnemers kan enkel aangepast worden mits overleg met onze dienst voor toerisme, dit ten laatste 5 werkdagen voor het bezoek.

  • Wanneer op de bezoekdag minder personen deelnemen aan de uitstap dan het aantal waarvoor werd gereserveerd, dienen de bestelde koffie’s en/of maaltijden toch te worden vergoed.

  • Leerlingen worden begeleid door hun leerkrachten tijdens hun bezoek aan de musea (min. 1 leerkracht per 20 leerlingen)

  • De dienst toerisme en erfgoed van de stad Tienen noch de vzw Toerisme Vlaams-Brabant kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade, eventueel berokkend aan de deelnemers. We raden je dan ook aan om een extra reisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij van jouw keuze.

  • De schriftelijke reservatie of het e-mailbericht van een uitstap naar Tienen, betekent dat je akkoord gaat met de gestelde voorwaarden. Na afloop van de uitstap verwachten we graag jouw indrukken en suggesties of eventueel ook gerechtvaardigde klachten. Je reacties kunnen alleen maar bijdragen tot een nog betere dienstverlening van onze kant.

Verder rest ons enkel je nog een aangename dag in Tienen toe te wensen!